Skip to content

Disclaimer

Het Rosendael is een ontwikkeling van Eigenheid Vastgoed, in samenwerking met Burgland Bouw B.V. en Zaat Vastgoed Makelaardij BV, gedrieën hierna te noemen: Het Rosendael.

Aansprakelijkheid
Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de teksten en afbeeldingen van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s van deze website en enige dienst aangeboden op de betreffende webpagina’s. Door het gebruik van de website verklaar je deze voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Als je problemen ondervindt op onze website, laat het ons dan weten door een bericht te sturen naar web@het-rosendael.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook, zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door ons is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van onze aansprakelijkheid.

De website bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Aan de teksten en afbeeldingen van deze internetsite – waaronder uitdrukkelijk ook de prijzen en kenmerken van woningen vallen – kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Het ontwikkelen van een plan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, er steeds een verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekening is gebaseerd op door de gemeente verstrekte gegevens en betreft een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van de bebouwingen, groenstroken, bomen, belendingen, afmetingen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, rijstroken en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. U kunt de meest recente versie van de tekeningen met de toekomstige inrichting opvragen c.q. inzien bij de Gemeente.

Uitdrukkelijk wijzen wij er op dat tekeningen of omschrijvingen, voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Alle getoonde tekeningen, artist impressies, foto’s, staten en dergelijke zijn illustratief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectuele eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de gerechtigde. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Toestemming kan worden aangevraagd via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in de disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of alle informatie op onze website nog actueel en accuraat is.
Als je hier vragen over hebt, kun je contact met ons opnemen:

Het Rosendael
p/a van Wijkplein 1
6851 MC Huissen
Telefoon: 026 388 4003
Email: web@het-rosendael.nl